преподавательскому составу вузов и студентам, работникам образования. Журнал выходит 6 раз в год. Рабочий язык ...... генезис и типология» өзінің еңбегінде та- рихта толеранттылық белгілерінің болуына ...... тынастар жүйесінің және бала тұлғасының дамуындағы бұзылыстарға негіз болып отыр.

  www.vestnik-kafu.info

31 янв 2017 ... Student of Institute of Philology, Journalism and Intercultural communication,. South Federal University. Аннотация: в ...... народов Дагестана. Социолингвистика. Типология: [Сб ст.]. Махачкала, 1991. 3. ...... Мұнда да – мақ есімше тұлғасының стильдік қызметі айрықша танылады. Бұл жерде –ті  ...

  scipro.ru

бағытталуында болып тұр. Бұл оқу құралы, осы топтағы басқа кітаптар сықылды, емтиханға тез жəне тиімді дайындалуға мүмкіндік береді. Студент- терге, интерндерге, жалпы ...... тикасы, типологиясы, терминология рецептурасы, терминологиялық сөз ... кəсіптік қызметіне жəне жеке тұлғасының дамуына.

  www.kgmu.kz

15 янв 2015 ... postgraduate student at the Department of World Culture. E‑mail: [email protected] yandex.ru ...... 1 Бондаренко Н. Г. Типология ценностей в социальной динамике современности//. Современная наука и ...... мәселесі, оның кәсіби әрекеттегі тұлғасының дамуы толық қарастырылып, зер- деленген жоқ.

  ppublishing.org

30 дек 2014 ... Because writing is such a difficult skill to master, students often experience a lack of motivation, which is a notable characteristic of ..... Ключевые слова: управленческое решение, модель, этап, требования, типология, факторы, схема, про- ...... студент тұлғасының тəрбиеленуi мен қалыптасуы .

  pedagogy-vestnik.ksu.kz

В.О.Сластенин отмечает, что типология основных составных частей ..... Annotation. The article deals with the problems of students'creative skills formation and the ways of increasing their learning efficiency. Ключевые слова: ...... тұлғасының өзгеруі - психологиялық жұмыс- тың нəтижелі тиімділігі тəуелді болады.

  kaznpu.kz

29 сен 2015 ... Во всех случаях студент – главное действующее лицо, активно осущест- вляющий интеллектуальный поиск. В качестве рекомендаций для совершен- ствования образовательной, научно-исследо- вательской деятельности, повышения каче- ства и конкурентоспособности отечественно-.

  kaznpu.kz

26 мар 2016 ... үйреткен жөн. Ал мұндай іс-əрекетке итер- мелеу үшін, педагог тұлғасының белсенді ...... estimating, which is help in learning, goes along with additional functions such as to strengthen students' confidence, to show the aims, to signal ...... Такая типология помогает выявить фак- торы разводимости ...

  is.nkzu.kz

18 мар 2013 ... Красильникова М.И. Типология конфликтов в подростковой среде ...... за студента. Таким образом, цена за получение обучения будет скла- дываться из двух составляющих: стоимости получения тестовых зада- ...... Студент тұлғасының қалыптасуында «Мен» жүйесінің орны ерекше.

  academy.omga.su

Түйінді сөздер: технология, жоба əдісі, жоба типологиясы, жобалау іс- əрекетінің кезеңдері ..... Students then compare their words in pairs or a class, explaining or defending their choice of words. Important element in ...... қарқындандыруды, мұғалімнің жеке тұлғасының үздіксіз кəсіби-əдістемелік тұрғыдан өзін-.

  group-global.org

Студент тұлғасының типологиясы. ⇐ Предыдущая 12. В. Т. Лисовский студенттер типологиясын жалпылап, 11 типті жіктеген: Үйлесімді» студент. өз мамандығын саналы...

  lektsii.org

Тұлға типологиясы.

  stud.kz

Студент тұлғасының типологиясы.

  www.ektu.kz

2. Қылмыскер тұлғасының типологиясы. Қылмыскер тұлғасының түсінігі мен құрылымы. Қылмыскердің тұлғасы дегеніміз - қылмыс жасаған тұлғаны сипаттайтын және оның...

  StudFiles.net

ДАРАЛЫҚ - бір адамды басқа бір адамнан, бір тұлғадан ажыратып, оған өзіне тән сұлулық пен

  prezi.com

1.1 Студент тұлғасының дамуының психологиялық ерекшеліктері…………..6. 1.2 Студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық.

  bes-asyl.kz

Сонымен студент тұлғасының қалыптасуында оқытушымен өзара дұрыс қарым – қатынас үлкен рөл атқарады.

  baribar.kz

Мировые новости: