1 Ақп 2016 ... Кульбаева Б.С. Қазақ ағартушылары мен ойшылдарының этнопедагогикалық идеяларындағы еңбекке ..... мәселесін зерттеген орыс публицисті А. Глебов: «Жыл құстары суық түсісімен үлкен топ ...... қамтамасыз ету бағытында зерттеу жүргізіп отырған қазақстандық ғалымдардың ішінен.

  egi.kz

3 фев 2015 ... Қазіргі уақытта қазақ әдеби тілінің нормалық белгілері- оның дыбыстық, лексикалық, грамматикалық ..... Бұл ретте олар өздерінің құрбыларынан барынша өзекті лексиканы алады, ол әдетте жоғарғы ..... терминге ғалым З. Қабдолов мынадай анықтама береді: «Реалистік образ – нанымды.

  is.nkzu.kz

ғалымдардың ғылыми мақалалары жариялануда, сол мақалаларда жекелеген заңгерлік аспектілер зерттеледі. ...... Көргенсіз сөзінің мағынасына байланысты қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде мынандай ...... Біз зерттеген ілікпе сөздер Меморандумынан жəне адвокаттар өтініш білдірген Меморандумнан ...

  pps.kaznu.kz

ПМПИ профессоры Б. Сағындықұлы. ПМПИ, Павлодар қаласы. Кез келген ғылым дамуындағы ғалымдардың рөлі ерекше. Қазақ тілші ғалымдарының көш басында ... басшылығымен осы жылдары қазақ тілі ерекшеліктерін зерттейтін ...... лексиканы қолдану және тағы басқа тілдік норманың бұзылуының.

  group-global.org

30 янв 2012 ... мектептерде қазақ тілінде оқытатын сыныптар қарқынды түрде ашылуда. Жалпы білім беретін ... сөздік қорын, грамматикалық құрылымын және байланыстырып сөйлеу тілінің компонеттерін ...... ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол "Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз - білім ...

  kaznmu.kz

Қазақ халқы шешендік сөзді жоғары бағалаған. «Өнер алды. – қызыл тіл» деп, сөз бастаған шешенді қол бастаған батырмен пара-пар қойған. Шешен- ...... Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алға шарттарының бірі–оның қоғамдық өмірдің əр алуан саласында қызмет етуі жəне іс қағазда- .

  press.kspi.kz

қазақстандық және ӛзбек ғалымдардың мақалалары жарияланып отыр. Мақалада информатика ...... Осыған орай «Қазақстан. Республикасында тіл туралы Заңның» талаптарына сәйкес қазақ тілінің рӛлін ...... В.К. Скатерщиков және осы мәселенің психологиялық аспектілерін зерттеген. Б.Т .Ананьевтің ...

  kaznpu.kz

9 июл 2015 ... Осы мәселені шешу үшін ғалымдар және қазақ тілімен тікелей жұмыс істейтін мамандар «заң» деген терминге балама ретінде «заңнама» деген терминді қолданысқа енгізді. Осы термин толығымен мағынасы жағынан қазақ тілінің нормаларына сәйкес келеді. Бұған ұқсас мысалдар көп ...

  www.iz.adilet.gov.kz

3 дек 2015 ... БҦҦ-ның жҧмыс тобы 1980 жылдан бері әлемде адам ҧрлаудың 50 мыңға жуық жағдайын зерттеген. БҦҦ адам саудасымен кҥрес саласында ...... туралы ғылым нысанын тілші ғалымдар, мамандар ғана емес қазақ халқының ҧлттық мҥдде-мҧратының негізгі ҧстанымы ретінде оқытылып ...

  www.keu.kz

берілу мәселелері қазақ тілінің синтаксистік ерекшеліктері, аса бейнелілгі мен эмоционалды экпрессивті ... 2) Қазақ тіліндегі модаль сӛздерді арнайы зерттеген ғалым Е. Жампейісов олардың қатарына ...... Трир. Ол лексиканы жүйеге келтірудің жаңа ұстанымдарын жете зерттеп, 1931 жылы ӛзінің « Неміс ...

  www.kgu.kz

Қазақ тіл білімінде этнолингвистика ғылымымен алғаш айналысқан ғалымдардың бірі — академик Ə.Қайдар этносты, этнос болмысын тек оның тілі арқылы толық түсінуге болатынын, этнос өміріндегі «мол деректер мен мағлұматтарды тіл ғана бойына сыйғызып»...

  articlekz.com

Қазақ тіл біліміндегі бұл саладағы ең іргелі еңбек – Б. Абдығалиеваның «Бытовая лексика казахского языка» деп аталатын зерттеу жұмысы.

  baribar.kz

Осыдан «мәдениет» деген сөз пайда болған. Тақырыпқа аясында қазақ тіл білімінде этнолингвистика ғылымымен айналысқан ғалымдарға тоқталамыз.

  www.rusnauka.com

Орыс ғалымдарының қазақ тілін зерттеуі В.Радловтың «Солтүстік түркі

  www.metod-kopilka.ru

Қазақ тілінің сөз байлығын лексикология ғылымының заңдылығына байланысты зерттегенде, біріншіден, мән-мағынасын, екіншіден, шығу

  pdnr.ru

...айтқанда, сапа интенсивтілігі жөнінде орыс және қазақ тілі материалдарын салыстыру негізінде ғалым З.Қ. Ахметжанова жан-жақты зерттеу жүргізді.

  oldconf.neasmo.org.ua

Мировые новости: